Česká pedagogická společnost

 

Přihlášení účastníci

 

jméno, příjmení, tituly
 
název pracoviště
 
Mgr. Bc. Roman Adamczyk, Ph.D. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
Mgr. Petr Adamec, Ph.D. Masarykova univerzita
Mgr. Lucie Blaštíková Ústav pedagogických věd FHS UTB ve Zlíně
dr Robert Bogdzio Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. Pedagogická fakulta UP, Ústav pedagogiky a sociálních studií
PhDr. Elena Diechová, PhD. Žilinská univerzita v Žiline (Fakulta humanitných vied, Katedra pedagogických štúdií)
Mgr. Oto Dymokurský Technická univerzita v Liberci, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Katedra pedagogiky a psychologie
Miroslava Hájková MŠMT
Mgr. Jana Horáčková Úřad vlády české republiky
Mgr. Miroslav Janík, Ph.D. Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta, Institut výzkumu školního vzdělávání
Dr Joanna Janik-Komar Uniwersytet Opolski
Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. Ústav pedagogických a psychologických věd, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
prof. PhDr. Ivo Jirásek, Ph.D. Fakulta tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci
Mgr. Miroslava Jirásková PdF UP Olomouc
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
doc. Mgr. Michal Kaplanek, Th.D. Jihočeská univerzita, Teologická fakulta
Mgr. Jana Kočí Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. Fakulta veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Dr Ewelina Konieczna Uniwersytet Opolski
prof. nadzw. dr hab DANIEL KUKLA Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
mgr Robert Lisewski Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
Mgr. Bc. Martina Matějíček Rozsypalová Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
Mgr. Pavlína Mazáčová, Ph.D. Kabinet informačních studií a knihovnictví, Filozofická fakulta Masarykovy univerzity, Brno
prof. PhDr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě
Mgr. Petr Najvar, Ph.D. Katedra primární pedagogiky PdF MU
Mgr. Hana Navrátilová Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně
Mgr. Josef Nota, Ph.D. Katedra pedagogiky a psychologie, Jihočeská univerzita, Č. Budějovice
Mgr. Eva Nováková, Ph.D. Katedra matematiky PdF MU
dr hab. prof. AJD Beata Maria Nowak Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie
Ing. Eva Nyklová Základní škola Ostrava Vítkovice, Šalounova 56, p. o.
Mgr. Michal Pařízek Katedra sociální pedagogiky, Pedagogická fakulta MU
Mgr. Pavel Pecník Národní institut pro další vzdělávání
Mgr. Jaroslav Pěnička Katedra primární pedagogiky, Pedaogická fakulta, Univerzita Karlova
doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. Katedra špeciálnej pedagogiky PF PU v Prešove
Mgr. Andrea Preissová Krejčí, Ph.D. Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta
dr Dorota Prysak Adiunkt
Mgr. Lukáš Rokos, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, katedra biologie
Mgr. et Mgr. Andrea Silberová Speciálně pedagogické centrum při SŠ, ZŠ a MŠ Frýdek-Místek, přísp. org.
doc., PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. Ústav pedagogických a psychologických věd, Fakulta veřejných politik v Opavě, Slezská univerzita v Opavě
dr hab. Anna Śliz, prof. UO Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski
dr Iwona Sobieraj, PhD. Instytut Socjologii, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Opolski
doc., MgA. Stanislav Suda, Ph.D. Katedra pedagogiky a psychologie PF JU
dr Karina Szafrańska Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
prof. zw. dr hab. Marek Szczepański Zakład Socjologii Rozwoju, Wydział Nauk Społecznych, Uniwersytet Śląski
Mgr. Iveta Šmejcová, DiS. MŠMT
doc. PaedDr. Petr Urbánek, Dr. Katedra pedagogiky a psychologie, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická, Technická univerzita v Liberci
doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. Katedra pedagogických štúdií Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline; Ústav pedagogických a psychologických věd Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě
Mgr. Bc. Markéta Váchová Ústavc výzkumu a rozvoje vzdělávání, Pedagogická fakulta, Univerzita Karlova
Mgr. et Mgr. Eva Vaňkátová Katedra pedagogiky, Univerzita Karlova, Praha
Mgr. Dana Vicherková, Ph.D. Katedra pedagogiky a andragogiky, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity
doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D. Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovice, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie
PhDr. Iva Žlábková, Ph.D. Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Pedagogická fakulta, Katedra pedagogiky a psychologie
Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D. Katedra špeciálnej pedagogiky Pedagogická fakulta Prešovská univerzita v Prešove