Česká pedagogická společnost

Aktuality

 

Sjezd České pedagogické společnosti 17. 3. 2022

07. 03. 2022 – Zveme všechny členky a členy České pedagogické společnosti na sjezd Společnosti, který proběhne on-line formou dne 17. března v čase od 14.30 do cca 17.00. Odkaz na registrační formulář je k dispozici níže.

Registrace na Sjezd ČPdS 17. 3. 2022 (formulář)

 

Registrace na Shromáždění ČPdS dne 13. ledna 2022

29. 12. 2021 – Dne 13. ledna 2022 se uskuteční online Shromáždění České pedagogické společnosti, na které jsou srdečně zváni všichni členové Společnosti, současní i bývalí, i zájemci o členství z řad učitelů a dalších pedagogických pracovníků všech stupňů škol a univerzitních pracovišť (nejen fakult připravujících učitele). Na setkání bychom rádi otevřeli všechna důležitá témata vztahující se k fungování Společnosti po roce 2021, a to dle následujícího harmonogramu:

13:00 - 15:00 Blok 1: Plenární setkání s úvodním referátem
15:15 - 16:00 Blok 2: Strukturovaná diskuse ve virtuálních místnostech dle regionálních poboček Společnosti
16:00 - 16:45 Blok 3: Strukturovaná diskuse ve virtuálních místnostech dle diskusních témat
17:00 - 18:00 Blok 4: Plenární shrnující diskuse, závěr, výhled na březnový Sjezd společnosti.

Shromáždění proběhne v prostředí MS Teams.
Registrovat na akci bude možné v období 1. - 11. 1. 2022.
Registrovaní účastníci obdrží ve dnech předcházejících akci odkaz k připojení a další materiály.

 

Rezervujte si dva termíny!

15. 10. 2021 – Vážené členky a vážení členové České pedagogické společnosti,

v rámci restartu činnosti Společnosti připravujeme dvě setkání členské základny, na která bychom Vás rádi pozvali. Ve čtvrtek 13. ledna 2022 proběhne v odpoledních hodinách otevřené (on-line) setkání nejen členek a členů Společnosti, ale i jejích příznivců z řad učitelů všech stupňů škol a dalších pedagogických pracovníků, na kterém bychom rádi vedli diskusi nad principy fungování Společnosti, nad její další odbornou orientací, a také nad možnostmi zavedení změn některých vnitřních procesů. Druhým setkáním bude volební sjezd Společnosti, který byl Hlavním výborem svolán na čtvrtek 17. března 2022, a na kterém budou případné změny stanov Společnosti diskutovány a schvalovány členskou základnou Společnosti. Podrobnosti k oběma připravovaným setkáním budou průběžně zveřejňovány na webu Společnosti. Podkladové informace k lednové diskusi budou na tomto místě zveřejněny do konce listopadu 2021.

Za Hlavní výbor ČPdS – Petr Najvar, předseda

 

Ochromení činnosti ČPdS v letech 2020 a 2021

25. 09. 2021 – Vážené členky, vážení členové, činnost České pedagogické společnosti byla v uplynulých měsících ochromena opatřeními proti šíření nemoci covid-19, a to v různé míře na všech pobočkách Společnosti. Vydávání časopisu Pedagogická orientace je z organizačních důvodů zatíženo zpožděním, za které se omlouváme, a na jehož odstranění pracujeme. Z výše uvedených důvodů nebyly realizovány ani konference v letech 2020 a 2021.