Česká pedagogická společnost

Aktuality

 

Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě

03. 12. 2019 – Brněnská pobočka ČPdS ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Vás srdečně zvou na další setkání k tématu profesí a profesní přípravy, tentokrát zaměřené na školní psychology. Seminářem provádí Bohumíra Lazarová z Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.

Datum a čas konání: 4. prosince 2019 od 15:00 do 16:30

Místo konání: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, místnost 79

Pokud máte zájem připojit se ať již v roli pozorovatelů či aktivních účastníků, dejte vědět na adresu: tjanik@ped.muni.cz

 

Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě

06. 10. 2019 – Brněnská pobočka ČPdS ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Vás srdečně zvou na další setkání k tématu profesí a profesní přípravy, tentokrát zaměřené na pedagogy volného času. Seminářem provádí Michal Kaplánek z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Datum a čas konání: 16. října 2019 od 15:00 do 16:30

Místo konání: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, místnost 79

Pokud máte zájem připojit se ať již v roli pozorovatelů či aktivních účastníků, dejte vědět na adresu: tjanik@ped.muni.cz

 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

26. 08. 2019 – Hlavní výbor společnosti informuje své členy a členky o možnosti sledování průběhu příprav Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

 

Volný čas dětí staršího školního věku - workshop

12. 08. 2019 – Sekce ČPdS pro pedagogiku volného času oznamuje, že Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. a společností Median, s.r.o. pořádá workshop na téma Volný čas dětí staršího školního věku. Workshop se koná v Českých Budějovicích 24. - 25. 10. 2019 v rámci projektu Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku podpořeného TAČR. Zájemci o účast se mohou hlásit do 15. 10. 2019 na webové stránce: http://volnycas.rozvojove-kurzy.cz

 

Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě

06. 03. 2019 – Brněnská pobočka ČPdS ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Vás srdečně zvou na další cyklus tří setkání k tématu profesí a profesní přípravy. Bližší informace naleznete na webu: https://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/idp/idp_cyklus4.pdf

 

Konference ČPdS 2019: Vysokoškolský učitel - vzdělávání, praktiky, pozice

01. 12. 2018 – Ve dnech 11. - 12. 4. 2019 proběhne výroční konference ČPdS s podtitulem Vysokoškolský učitel - vzdělávání, praktiky, pozice.
Informace najdete v pozvánce a na webu konference.

 

Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě

01. 11. 2018 – Brněnská pobočka je i v akademickém roce 2018/2019 spolupořadatelem (spolu s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity) Stálého interdisciplinárního semináře k profesím a profesní přípravě. Bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na webu IVŠV (https://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/idp/idp_cyklus3.pdf).

 

Pozvánka na mezinárodní konferenci

13. 09. 2018 – Jménem Slovenskej pedagogickej spoločnosti vás srdečně zveme na mezinárodní vědeckou konferenci

„Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy“

která se uskuteční dne 29. 11. 2018 (čtvrtek) v rámci „Týždňa celoživotného učenia“ v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (Gondova 2).


Důležité informace:

- do 1. 10. 2018 - termín odeslání přihlášky na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5ZV-BguwCckhEblvSTENJJ9Gc-1vOClv1uZWmDQaUvKQ0A/viewform

- pozvánka s harmonogramem a pokyny pro aktivní účastníky konference jsou k dispozici na https://spaeds.sk/2018/09/10/perspektivy-rozvoja-pedagogiky-a-andragogiky-v-sr-a-medzinarodna-vedecka-konferencia-v-bratislave-29-11-2018/


Další důležité informace též najdete na:

https://www.tcu.sk/

 

Seminář: Strategie učení se z textu

20. 04. 2018 – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a liberecká pobočka České pedagogické společnosti pořádají odborný seminář na téma Strategie učení se z textu. Příspěvek, představující dílčí výsledky výzkumu, do jehož realizace se zapojilo 5 evropských univerzit (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Kaposvári Egyetem, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), přednese prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. Seminář se uskuteční v úterý 15. 5. 2018 od 16:00 v budově G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) ve 3. patře v posluchárně G312. Účast je možná bez registrace, není vybírán žádný poplatek.

 

Stálý interdiscipliární seminář k profesím a profesní přípravě

21. 03. 2018 – Brněnská pobočka se stala spolupořadatelem (spolu s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity) Stálého interdisciplinárního semináře k profesím a profesní přípravě. Bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na webu IVŠV.

 

Konference ČPdS 2018: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství

14. 02. 2018 – Ve dnech 15. - 16. 3. 2018 proběhla výroční konference ČPdS s podtitulem Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství.
Informace najdete na stránce konference.