Česká pedagogická společnost

Aktuality

 

Konference ČPdS 2019: Vysokoškolský učitel - vzdělávání, praktiky, pozice

01. 12. 2018 – Ve dnech 11. - 12. 4. 2019 proběhne výroční konference ČPdS s podtitulem Vysokoškolský učitel - vzdělávání, praktiky, pozice.
Informace najdete v pozvánce a na webu konference.

 

Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě

01. 11. 2018 – Brněnská pobočka je i v akademickém roce 2018/2019 spolupořadatelem (spolu s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity) Stálého interdisciplinárního semináře k profesím a profesní přípravě. Bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na webu IVŠV (https://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/idp/idp_cyklus3.pdf).

 

Pozvánka na mezinárodní konferenci

13. 09. 2018 – Jménem Slovenskej pedagogickej spoločnosti vás srdečně zveme na mezinárodní vědeckou konferenci

„Perspektívy rozvoja pedagogiky a andragogiky v Slovenskej republike a v krajinách strednej Európy“

která se uskuteční dne 29. 11. 2018 (čtvrtek) v rámci „Týždňa celoživotného učenia“ v prostorách Filozofické fakulty Univerzity Komenského v Bratislavě (Gondova 2).


Důležité informace:

- do 1. 10. 2018 - termín odeslání přihlášky na https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScw5ZV-BguwCckhEblvSTENJJ9Gc-1vOClv1uZWmDQaUvKQ0A/viewform

- pozvánka s harmonogramem a pokyny pro aktivní účastníky konference jsou k dispozici na https://spaeds.sk/2018/09/10/perspektivy-rozvoja-pedagogiky-a-andragogiky-v-sr-a-medzinarodna-vedecka-konferencia-v-bratislave-29-11-2018/


Další důležité informace též najdete na:

https://www.tcu.sk/

 

Seminář: Strategie učení se z textu

20. 04. 2018 – Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a liberecká pobočka České pedagogické společnosti pořádají odborný seminář na téma Strategie učení se z textu. Příspěvek, představující dílčí výsledky výzkumu, do jehož realizace se zapojilo 5 evropských univerzit (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Kaposvári Egyetem, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně), přednese prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. Seminář se uskuteční v úterý 15. 5. 2018 od 16:00 v budově G (Univerzitní náměstí 1410/1, Liberec) ve 3. patře v posluchárně G312. Účast je možná bez registrace, není vybírán žádný poplatek.

 

Stálý interdiscipliární seminář k profesím a profesní přípravě

21. 03. 2018 – Brněnská pobočka se stala spolupořadatelem (spolu s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity) Stálého interdisciplinárního semináře k profesím a profesní přípravě. Bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na webu IVŠV.

 

Konference ČPdS 2018: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství

14. 02. 2018 – Ve dnech 15. - 16. 3. 2018 proběhla výroční konference ČPdS s podtitulem Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství.
Informace najdete na stránce konference.

 

Cyklus přednášek: Jak se učí učitelé – z výsledků výzkumů

31. 05. 2017 – Brněnská pobočka zve na druhé setkání z cyklu Jak se učí učitelé – z výsledků výzkumů.
pozvánka na cyklus přednášek

 

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2017 - 12.-13. 9. 2017

22. 05. 2017 – Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání pořádá
mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2017. Hlavní téma konference je
"Aktuální trendy celoživotního vzdělávání v teorii i praxi". Další
informace najdete v přiložené pozvánce.

 

Konference Pedagogika volného času a humanitní vědy - 16. 6. 2017

18. 05. 2017 – Sekce Pedagogiky volného času při ČPdS pořádá ve spolupráci s Asociaci vzdělavatelů pedagogů volného času a Teologickou fakultou JU, další konferenci O výchově a volném čase. Konference nese název “Pedagogika volného času a humanitní vědy” a proběhne 16. června 2017 v Č. Budějovicích, další informace o programu a přihlášení najdete v pozvánce.

 

SJEZD ČPdS a VOLBY 2017

01. 03. 2017 – Ve čtvrtek 16. března v podvečer proběhne v Olomouci v rámci konference Škola pro všechny Sjezd České pedagogické společnosti, jehož součástí jsou i volby nového výboru. V minulých měsících již zvolily pobočky své předsedy, kteří se stávají členy hlavního výboru, nyní probíhají volby členů výboru. Každý člen ČPdS obdrží volební lístek, na kterém může zvolit 6 členů hlavního výboru. Volební lístky očekávejte od předsedů poboček, pověřených kolegů, nebo poštou. KANDIDÁTKA a POKYNY K VOLBÁM.

 

Konference ČPdS 2017: Škola pro všechny

07. 02. 2017 – Zveme Vás na konferenci Škola pro všechny aneb
Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách, která se koná na
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 16. - 17. 3. 2017. Podrobné informace o konferenci najdete v sekci AKTIVITY.