Česká pedagogická společnost

Aktuality

 

Konference ČPdS 2018: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství

14. 02. 2018 – Zveme Vás na výroční konferenci ČPdS Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství realizovanou Fakultou veřejných politik Slezské univerzity v Opavě 15. - 16. 3. 2018.
Podrobné informace o najdete na stránce konference.

 

Cyklus přednášek: Jak se učí učitelé – z výsledků výzkumů

31. 05. 2017 – Brněnská pobočka zve na druhé setkání z cyklu Jak se učí učitelé – z výsledků výzkumů.
pozvánka na cyklus přednášek

 

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2017 - 12.-13. 9. 2017

22. 05. 2017 – Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání pořádá
mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2017. Hlavní téma konference je
"Aktuální trendy celoživotního vzdělávání v teorii i praxi". Další
informace najdete v přiložené pozvánce.

 

Konference Pedagogika volného času a humanitní vědy - 16. 6. 2017

18. 05. 2017 – Sekce Pedagogiky volného času při ČPdS pořádá ve spolupráci s Asociaci vzdělavatelů pedagogů volného času a Teologickou fakultou JU, další konferenci O výchově a volném čase. Konference nese název “Pedagogika volného času a humanitní vědy” a proběhne 16. června 2017 v Č. Budějovicích, další informace o programu a přihlášení najdete v pozvánce.

 

SJEZD ČPdS a VOLBY 2017

01. 03. 2017 – Ve čtvrtek 16. března v podvečer proběhne v Olomouci v rámci konference Škola pro všechny Sjezd České pedagogické společnosti, jehož součástí jsou i volby nového výboru. V minulých měsících již zvolily pobočky své předsedy, kteří se stávají členy hlavního výboru, nyní probíhají volby členů výboru. Každý člen ČPdS obdrží volební lístek, na kterém může zvolit 6 členů hlavního výboru. Volební lístky očekávejte od předsedů poboček, pověřených kolegů, nebo poštou. KANDIDÁTKA a POKYNY K VOLBÁM.

 

Konference ČPdS 2017: Škola pro všechny

07. 02. 2017 – Zveme Vás na konferenci Škola pro všechny aneb
Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách, která se koná na
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 16. - 17. 3. 2017. Podrobné informace o konferenci najdete v sekci AKTIVITY.

 

Odešel profesor Zdeněk Helus (1935–2016)

15. 12. 2016 – Ve čtvrtek 27. října 2016 nás navždy opustil prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., nestor české pedagogické psychologie, významný představitel vzdělávací politiky a čestný člen České pedagogické společnosti. Od roku 1990 byl profesorem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, přes dvacet let byl členem jejího vedení a v letech 1994–2000 vykonával funkci děkana. Dílo profesora Heluse zasahuje do řady oblastí pedagogické a sociální psychologie, zabýval se mj. výzkumem socializace osobnosti, formováním časových perspektiv osobnosti, preferenčními postoji učitelů k žákům či osobnostně orientovaným přístupem k dítěti. Významná je též jeho práce v oblasti organizace vzdělávání a koncepční činnost při přípravě učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Profesor Helus je autorem mnoha vědeckých publikací časopiseckých i knižních, oblibu si získaly též jeho učebnice psychologie pro střední i vysoké školy. Za svou práci byl profesor Helus mnohokrát vyznamenán, a to nejen fakultami a univerzitami, ale též Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo Hlávkovou nadací.
celý text ke stažení