Česká pedagogická společnost

Aktuality

 

Cyklus přednášek: Jak se učí učitelé – z výsledků výzkumů

31. 05. 2017 – Brněnská pobočka zve na druhé setkání z cyklu Jak se učí učitelé – z výsledků výzkumů.
pozvánka na cyklus přednášek

 

Mezinárodní vědecká konference ICOLLE 2017 - 12.-13. 9. 2017

22. 05. 2017 – Mendelova univerzita v Brně, Institut celoživotního vzdělávání pořádá
mezinárodní vědeckou konferenci ICOLLE 2017. Hlavní téma konference je
"Aktuální trendy celoživotního vzdělávání v teorii i praxi". Další
informace najdete v přiložené pozvánce.

 

Konference Pedagogika volného času a humanitní vědy - 16. 6. 2017

18. 05. 2017 – Sekce Pedagogiky volného času při ČPdS pořádá ve spolupráci s Asociaci vzdělavatelů pedagogů volného času a Teologickou fakultou JU, další konferenci O výchově a volném čase. Konference nese název “Pedagogika volného času a humanitní vědy” a proběhne 16. června 2017 v Č. Budějovicích, další informace o programu a přihlášení najdete v pozvánce.

 

SJEZD ČPdS a VOLBY 2017

01. 03. 2017 – Ve čtvrtek 16. března v podvečer proběhne v Olomouci v rámci konference Škola pro všechny Sjezd České pedagogické společnosti, jehož součástí jsou i volby nového výboru. V minulých měsících již zvolily pobočky své předsedy, kteří se stávají členy hlavního výboru, nyní probíhají volby členů výboru. Každý člen ČPdS obdrží volební lístek, na kterém může zvolit 6 členů hlavního výboru. Volební lístky očekávejte od předsedů poboček, pověřených kolegů, nebo poštou. KANDIDÁTKA a POKYNY K VOLBÁM.

 

Konference ČPdS 2017: Škola pro všechny

07. 02. 2017 – Zveme Vás na konferenci Škola pro všechny aneb
Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách, která se koná na
Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci ve dnech 16. - 17. 3. 2017. Podrobné informace o konferenci najdete v sekci AKTIVITY.

 

Odešel profesor Zdeněk Helus (1935–2016)

15. 12. 2016 – Ve čtvrtek 27. října 2016 nás navždy opustil prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc., nestor české pedagogické psychologie, významný představitel vzdělávací politiky a čestný člen České pedagogické společnosti. Od roku 1990 byl profesorem Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy, přes dvacet let byl členem jejího vedení a v letech 1994–2000 vykonával funkci děkana. Dílo profesora Heluse zasahuje do řady oblastí pedagogické a sociální psychologie, zabýval se mj. výzkumem socializace osobnosti, formováním časových perspektiv osobnosti, preferenčními postoji učitelů k žákům či osobnostně orientovaným přístupem k dítěti. Významná je též jeho práce v oblasti organizace vzdělávání a koncepční činnost při přípravě učitelů a dalších pedagogických pracovníků. Profesor Helus je autorem mnoha vědeckých publikací časopiseckých i knižních, oblibu si získaly též jeho učebnice psychologie pro střední i vysoké školy. Za svou práci byl profesor Helus mnohokrát vyznamenán, a to nejen fakultami a univerzitami, ale též Národním pedagogickým muzeem a knihovnou J. A. Komenského, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR nebo Hlávkovou nadací.
celý text ke stažení

 

Konference DÍTĚ – DĚTSTVÍ – ŠKOLA

30. 09. 2016 – Občianske združenie Výchova – Veda – Vzdelávanie – Výzkum a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky pořádají 16.–18. listopadu 2016 ve Velkých Bílovicích volné pokračování cyklu mezinárodních vědeckých střetnutí Cesty demokracie ve výchově a vzdělávání XV. pod názvem DÍTĚ – DĚTSTVÍ – ŠKOLA. Informace o konferenci naleznete ZDE.

 

Aktuální právní otázky českého školství

19. 07. 2016 – Sympozium Aktuální právní otázky české školství proběhne ve čtvrtek 22. září 2016 od 9 do 14 hodin v pražském hotelu Olšanka. Přihláška zde.

 

Konference Sport a zážitková pedagogika 2016

24. 06. 2016 – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Śląskim – Katowice a Vysokou školou zdravotnickou, o.p.s. v Praze pořádá 20. října 2016 již 3. ročník mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika na téma Sport a zážitková pedagogika. Podrobné informace o konferenci naleznete zde.

 

Konference o výchově ve volném čase

27. 05. 2016 – Katedra pedagogiky a psychologie Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích Vás zve na 12. konferenci o výchově a volném čase se zaměřením na zájmové činnosti, kterou pořádá ve spolupráci s nově vzniklou sekcí České pedagogické společnosti pro pedagogiku volného času a Asociací vzdělavatelů pedagogů volného času. Informace o konferenci naleznete ZDE.

 

Seminář o právech dítěte na půdě Senátu ČR

20. 03. 2016 – 21. seminář o plnění Úmluvy OSN o právech dítěte v České republice se uskuteční ve úterý 5. dubna od 9:00 v Senátu ČR. Pozvánka.

 

Konference ČPdS 2016 - Ostrava

19. 03. 2016 – Konferenci Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa připravili kolegové z ostravské Pedagogické fakulty. Konala se ve dnech 17. a 18. března 2016. Informace o konferenci naleznete zde.

 

Pedagogická orientace 2015

04. 01. 2016 – Páté číslo 25. ročníku Pedagogické orientace je již v elektornické verzi vyystaveno na webové stránce časopisu. Elektronickou verzi všech čísel naleznete v Archívu. Členové dostávají tištěnou verzi časopisu po zaplacení členského příspěvku. Časopis je možno objednat i bez členství.

 

O "praxi nevzdělanosti"

19. 11. 2015 – V rámci cyklu přednášek Podněty pro pedagogický a didaktický výzkum pořádá brněnská pobočka ČPdS ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání přednášku reagující na novou knihu K. P. Liesmanna. Přednáška se koná ve středu 2. prosince 2015 od 14 hod. na Pedagogické fakultě MU, budova Poříčí 9 (suterén). Pozvánka.

 

Konference Výchova k dobru

31. 10. 2015 – Pobočka Hradec Králové zde k účasti na konferenci Výchova k dobru, která se koná 14. a 15. ledna 2016 na Pedagogické fakultě UHK. Pozvánku naleznete zde.

 

Konference ČPdS 2015 - příprava publikace

15. 04. 2015 – Upozorňujeme autory na upřesnění pokynů na úpravu příspěvků. Více na webu konference. Termín pro dodání příspěvků byl prodloužen do 30. 4. 2015.

 

Sjezd ČPdS a volby 2015

30. 03. 2015 – V rámci konference Škola a její křižovatky proběhl dne 26. března 2015 Sjezd České pedagogické společnosti.

 

Konference k 50. výročí založení ČPdS

20. 11. 2014 – Dne 18. listopadu 2014 proběhla v rámci oslav 50. výročí založení České pedagogické společnosti jednodenní konference s názvem Organizace vědeckého života v pedagogice. Příspěvky v konference budou k dispozici ve sborníku.

 

Webové stránky poboček

04. 05. 2014 – S potěšením konstatujeme, že přibývá poboček s vlastními webovými stránkami. Kontakty na pobočky a link na webové stránky najdete na stránce Kontakty.