Česká pedagogická společnost

Pobočka - Plzeň

 

Předseda: Mgr. Pavla Soukupová, Ph.D.
Pracoviště: Západočeská univerzita v Plzni
Fakulta pedagogická
Katedra pedagogiky
Adresa:

Chodské náměstí 1015/1, 306 19 Plzeň

soupavla@kpg.zcu.cz

 

seznam členů pobočky