Česká pedagogická společnost

Pobočka - Olomouc

 

Předseda: doc. PhDr. PaedDr. Jiří Dostál, Ph.D.
Škola: Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Katedra technické a informační výchovy
Adresa:

Žižkovo nám. 5, 771 40 Olomouc

j.dostal@upol.cz

http://www.upss.cz/ceska-pedagogicka-spolecnost

 

seznam členů pobočky