Česká pedagogická společnost

Pobočka - Olomouc

 

Předseda: PhDr. Pavlína Částková, Ph.D.
Pracoviště: Univerzita Palackého v Olomouci
Pedagogická fakulta
Katedra technické a informační výchovy
Adresa:

Žižkovo nám. 5, 779 00 Olomouc

pavlina.castkova@upol.cz

https://www.pdf.upol.cz/ktiv/katedra/cpds-pobocka-olomouc/

 

seznam členů pobočky