Česká pedagogická společnost

Pobočka - Brno

 

Předseda: Mgr. Miroslav Janík, Ph.D.
Pracoviště: Masarykova univerzita
Pedagogická fakulta
Institut výzkumu školního vzdělávání
Adresa:

Poříčí 7/9, 603 00 Brno

mjanik@ped.muni.cz

 

seznam členů pobočky