Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Konference DÍTĚ – DĚTSTVÍ – ŠKOLA

30. 09. 2016 – Občianske združenie Výchova – Veda – Vzdelávanie – Výzkum a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií, Ústav školní pedagogiky pořádají 16.–18. listopadu 2016 ve Velkých Bílovicích volné pokračování cyklu mezinárodních vědeckých střetnutí Cesty demokracie ve výchově a vzdělávání XV. pod názvem DÍTĚ – DĚTSTVÍ – ŠKOLA. Informace o konferenci naleznete ZDE.

 

Konference Sport a zážitková pedagogika 2016

24. 06. 2016 – Vysoká škola tělesné výchovy a sportu PALESTRA, spol. s r.o. ve spolupráci s Univerzitou Śląskim – Katowice a Vysokou školou zdravotnickou, o.p.s. v Praze pořádá 20. října 2016 již 3. ročník mezinárodní vědecké konference Zážitková pedagogika na téma Sport a zážitková pedagogika. Podrobné informace o konferenci naleznete zde.

 

Všechny aktuality