Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Národní konvent o vzdělávání

03. 06. 2023 – Národní konvent o vzdělávání je diskusní platformou pro otevřený dialog zástupců politické a odborné veřejnosti o návrzích změn ve školství. Jeho cílem je formou pravidelně svolávaných setkání nabídnout možnost relevantním partnerům být součástí vytváření vzdělávací politiky České republiky.

Předsednictvo Konventu tvoří čestný předseda (prezident republiky), čestní místopředsedové (předseda senátu, předseda poslanecké sněmovny, místopředseda poslanecké sněmovny), výkonný předseda (1. místopředseda senátu), výkonný místopředseda (předseda senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice) a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Členy konventu jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednání Konventu by měla probíhat zpravidla jednou měsíčně prezenční formou na půdě senátu a pro veřejnost budou vysílána způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Česká pedagogická společnost byla přizvána do Konventu a jejím stálým delegátem bude doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Plánované termíny a témata jednání:

23.6.2023 - 1. jednání Konventu - téma: Dodatek Strategie 2030+

1.9.2023 - 2. jednání Konventu - téma: Reforma povinné školní docházky

6.10.2023 - 3. jednání Konventu - téma: Vysoké školy, personální management VŠ a studentské půjčky

3.11.2023 - 4. jednání Konventu - téma: Fond vzdělávací infrastruktury

 

Česko-slovenská studentská vědecká konference v didaktice informatiky

06. 05. 2023 – Olomoucká pobočka ČPdS zve na Česko-slovenskou studentskou vědeckou konferenci v didaktice informatiky, která dává příležitost studentům bakalářského, magisterského a doktorského studia prezentovat vlastní vědecké a odborné práce z oblasti vyučování informatiky. Cílem prací má být zkvalitnění vyučování informatiky, případně jiných předmětů (v mateřských, základních a středních školách) prostřednictvím použití moderních digitálních technologií. Konference proběhne 20. června 2023. Více informací naleznete zde:
https://www.pdf.upol.cz/ktiv/veda/c-s-svk-di-2023/

 

Připojení se ke stanovisku odborné veřejnosti k novele zákona č. 563/2004 Sb.

30. 01. 2023 – Česká pedagogická společnost se připojila ke Stanovisku odborné veřejnosti k novele zákona o pedagogických pracovnících. Více zde:
https://medium.seznam.cz/clanek/milan-duchacek-stanovisko-odborne-verejnosti-k-novele-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-2452

Monotematické číslo Pedagogické orientace k danému tématu je dostupné zde:
https://journals.muni.cz/pedor/issue/view/2316/633

Článek v časopisu Pedagogika je dostupný zde:
https://ojs.cuni.cz/pedagogika/article/view/1912

Stanovisko České konference rektorů je dostupné zde:
https://www.crc.muni.cz/dokumenty/usneseni/stanovisko-ckr-k-novele-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich

Doporučujeme k přečtení také texty dr. Milana Ducháčka z Technické univerzity v Liberci:
https://medium.seznam.cz/clanek/milan-duchacek-proc-chteji-poslanci-a-senatori-privatizovat-univerzitni-pripravu-ucitelu-2423

https://medium.seznam.cz/clanek/milan-duchacek-stanovisko-odborne-verejnosti-k-novele-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-2452

Další texty zde:
https://www.pedagogicke.info/2023/01/filip-sara-budouci-ucitele-budou.html

https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-dekani-trvaji-na-pozadavku-neotevirat-ucitelskou-profesi-nepedagogum-napsali-otevreny-dopis-40421494

https://www.syri.cz/experti-kritizuji-novelu-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/02/pedagogicti-pracovnici-slibenych-130.html

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/03/ucitelske-platy-pokles-misto-garance.html

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/03/zruseni-garance-financi-na-platy.html

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/03/realne-platy-pedagogu-se-propadly-na.html

https://sarkozi.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=800203

https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/04/kulaty-stul-k-novele-zakona-o.html

https://www.pedagogicke.info/2023/04/jana-berkovcova-cely-tento.html

https://sarkozi.blog.idnes.cz/blog.aspx?c=801139

V pátek 21. 4. 2023 byla poslaneckou sněmovnou schválena novela příslušného zákona - opoziční pozměňovací návrhy neprošly, koaliční pozměňovací návrhy prošly. Schválen byl i pozměňovací návrh, který omezuje, kdo může pořádat DPS (mohou to být kromě VŠ i neziskové organizace a firmy, ale jen pod patronátem VŠ). Paragraf 9a v novele zůstal celý beze změn a prošel pozměňovací návrh, který z garance financí na platy pedagogických pracovníků udělal "paskvil", který nelze vypočítat, takže stejně jako dosud o objemu financí na platy ve školství bude rozhodovat částka uvedená v zákoně o státním rozpočtu na daný rok a garantovat se bude nadále jen tarifní část platu uvedená v platových tabulkách.

Projednání novely školským výborem senátu proběhlo 30. května 2023 bez doporučení pozměňovacíh návrhů. Senát projednal novelu zákona 1. června 2023 a ve znění postoupeném poslaneckou sněmovnou jej schválil. Novela tak putuje k podpisu prezidentovi republiky.

 

Všechny aktuality