Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Připojení se ke stanovisku odborné veřejnosti k novele zákona č. 563/2004 Sb.

30. 01. 2023 – Česká pedagogická společnost se připojila ke Stanovisku odborné veřejnosti k novele zákona o pedagogických pracovnících. Více zde:
https://medium.seznam.cz/clanek/milan-duchacek-stanovisko-odborne-verejnosti-k-novele-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich-2452

Stanovisko České konference rektorů je dostupné zde:
https://www.crc.muni.cz/dokumenty/usneseni/stanovisko-ckr-k-novele-zakona-o-pedagogickych-pracovnicich

Doporučujeme k přečtení také text dr. Milana Ducháčka z Technické univerzity v Liberci:
https://medium.seznam.cz/clanek/milan-duchacek-proc-chteji-poslanci-a-senatori-privatizovat-univerzitni-pripravu-ucitelu-2423

Další texty zde:
https://www.novinky.cz/clanek/veda-skoly-dekani-trvaji-na-pozadavku-neotevirat-ucitelskou-profesi-nepedagogum-napsali-otevreny-dopis-40421494

https://www.pedagogicke.info/2023/01/filip-sara-budouci-ucitele-budou.html

Druhé čtení novely zákona o pedagogických pracovnících v Poslanecké sněmovně proběhlo 23. února 2023. Dílčím úspěchem je, že bylo odhlasováno, že DPS budou moci poskytovat i jiní poskytovatelé, ale jen ve spolupraci s VŠ.

Doporučujeme k přečtení níže uvedený text:
https://www.pedagogicka-komora.cz/2023/02/pedagogicti-pracovnici-slibenych-130.html

Následovat bude projednání pozměňovacích návrhů k novele školským výborem (naplánováno na 1. března 2023). Pak je třetí závěrečné čtení, kde budou všichni poslanci hlasovat o jednotlivých pozměňovacích návrzích (datum zatím neurčeno). Následně půjde celá novela do Senátu.

 

Všechny aktuality