Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Konference ČPdS 2019: Vysokoškolský učitel - vzdělávání, praktiky, pozice

01. 12. 2018 – Ve dnech 11. - 12. 4. 2019 proběhne výroční konference ČPdS s podtitulem Vysokoškolský učitel - vzdělávání, praktiky, pozice.
Informace najdete v pozvánce a na webu konference.

 

Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě

01. 11. 2018 – Brněnská pobočka je i v akademickém roce 2018/2019 spolupořadatelem (spolu s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity) Stálého interdisciplinárního semináře k profesím a profesní přípravě. Bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na webu IVŠV (https://www.ped.muni.cz/weduresearch/texty/idp/idp_cyklus3.pdf).

 

Všechny aktuality