Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Pozvánka na konferenci POHYB A PROŽITEK V MULTIOBOROVÉM POJETÍ

17. 03. 2020 – Dne 5. 11. 2020 se na Vysoké škole tělesné výchovy a sportu PALESTRA uskuteční pátá mezinárodní vědecká konference POHYB A PROŽITEK V MULTIOBOROVÉM POJETÍ. Cílem konference je prezentovat a sdílet zkušenosti odborné veřejnosti na dané téma a podporovat využívání benefitů prožitku na různých úrovních společenského života co nejefektivněji. Konferenci organizuje VŠTVS PALESTRA ve spolupráci s odbornou sekcí ČPdS pro pedagogiku volného času. Více info na webu: https://vstvs.palestra.cz/konference-pohyb-a-prozitek-2020/

 

Všechny aktuality