Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Rezervujte si dva termíny!

15. 10. 2021 – Vážené členky a vážení členové České pedagogické společnosti,

v rámci restartu činnosti Společnosti připravujeme dvě setkání členské základny, na která bychom Vás rádi pozvali. Ve čtvrtek 13. ledna 2022 proběhne v odpoledních hodinách otevřené (on-line) setkání nejen členek a členů Společnosti, ale i jejích příznivců z řad učitelů všech stupňů škol a dalších pedagogických pracovníků, na kterém bychom rádi vedli diskusi nad principy fungování Společnosti, nad její další odbornou orientací, a také nad možnostmi zavedení změn některých vnitřních procesů. Druhým setkáním bude volební sjezd Společnosti, který byl Hlavním výborem svolán na čtvrtek 17. března 2022, a na kterém budou případné změny stanov Společnosti diskutovány a schvalovány členskou základnou Společnosti. Podrobnosti k oběma připravovaným setkáním budou průběžně zveřejňovány na webu Společnosti. Podkladové informace k lednové diskusi budou na tomto místě zveřejněny do konce listopadu 2021.

Za Hlavní výbor ČPdS – Petr Najvar, předseda

 

Ochromení činnosti ČPdS v letech 2020 a 2021

25. 09. 2021 – Vážené členky, vážení členové, činnost České pedagogické společnosti byla v uplynulých měsících ochromena opatřeními proti šíření nemoci covid-19, a to v různé míře na všech pobočkách Společnosti. Vydávání časopisu Pedagogická orientace je z organizačních důvodů zatíženo zpožděním, za které se omlouváme, a na jehož odstranění pracujeme. Z výše uvedených důvodů nebyly realizovány ani konference v letech 2020 a 2021.

 

Všechny aktuality