Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Stálý interdiscipliární seminář k profesím a profesní přípravě

21. 03. 2018 – Brněnská pobočka se stala spolupořadatelem (spolu s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity) Stálého interdisciplinárního semináře k profesím a profesní přípravě. Bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na webu IVŠV.

 

Konference ČPdS 2018: Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství

14. 02. 2018 – Ve dnech 15. - 16. 3. 2018 proběhla výroční konference ČPdS s podtitulem Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství.
Informace najdete na stránce konference.

 

Všechny aktuality