Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Pozvánka na konferenci

04. 08. 2023 – Členové Královehradecké pobočky ČPdS Vás srdečně zvou na XXVII. mezinárodní vědeckou konferenci SOCIALIA: Sociálně pedagogická analýza současné rodiny, která se uskuteční 11.-12. 10. 2023 na Univerzitě Hradec Králové. Letošní ročník je zaměřen na sociálně pedagogickou analýzu současné rodiny, a navíc je věnován významnému životnímu jubileu prof. PhDr. Blahoslava Krause, CSc. Kromě klasických sekcí se můžete těšit na plenární diskusi, účast odborníků z praxe i pestrý doprovodný program. Více informací na webových stránkách konference: https://www.socialia.cz/.

 

Národní konvent o vzdělávání

03. 06. 2023 – Národní konvent o vzdělávání je diskusní platformou pro otevřený dialog zástupců politické a odborné veřejnosti o návrzích změn ve školství. Jeho cílem je formou pravidelně svolávaných setkání nabídnout možnost relevantním partnerům být součástí vytváření vzdělávací politiky České republiky.

Předsednictvo Konventu tvoří čestný předseda (prezident republiky), čestní místopředsedové (předseda senátu, předseda poslanecké sněmovny, místopředseda poslanecké sněmovny), výkonný předseda (1. místopředseda senátu), výkonný místopředseda (předseda senátního výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice) a ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Členy konventu jmenuje a odvolává ministr školství, mládeže a tělovýchovy.

Jednání Konventu by měla probíhat zpravidla jednou měsíčně prezenční formou na půdě senátu a pro veřejnost budou vysílána způsobem umožňujícím dálkový přístup.

Česká pedagogická společnost byla přizvána do Konventu a jejím stálým delegátem bude doc. Mgr. Petr Najvar, Ph.D.

Plánované termíny a témata jednání:

23.6.2023 - 1. jednání Konventu - téma: Dodatek Strategie 2030+

1.9.2023 - 2. jednání Konventu - téma: Reforma povinné školní docházky

6.10.2023 - 3. jednání Konventu - téma: Vysoké školy, personální management VŠ a studentské půjčky

3.11.2023 - 4. jednání Konventu - téma: Fond vzdělávací infrastruktury

 

Všechny aktuality