Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Volný čas dětí staršího školního věku - workshop

12. 08. 2019 – Sekce ČPdS pro pedagogiku volného času oznamuje, že Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, v.v.i. a společností Median, s.r.o. pořádá workshop na téma Volný čas dětí staršího školního věku. Workshop se koná v Českých Budějovicích 24. - 25. 10. 2019 v rámci projektu Prožívání volného času dětí staršího školního věku jako výzva pro pedagogiku podpořeného TAČR. Zájemci o účast se mohou hlásit do 31. 8. 2019 na webové stránce: http://volnycas.rozvojove-kurzy.cz

 

Všechny aktuality