Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Udílení čestného členství PaedDr. Martě Holasové, Ph.D.

05. 12. 2022 – Zveme Vás co nejsrdečněji na udílení čestného členství v České pedagogické společnosti PaedDr. Martě Holasové, Ph.D. (dříve Rybičkové). Slavnostní akt se bude konat před začátkem oborově didaktické konference konané 15. 12. 2022, a to v 9:30 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně (Poříčí 7/9, místnost RUV). Aby se předání mohli zúčastnit i nebrněnští kolegové a kolegyně, byla zřízena i schůzka na MS Teams, na kterou se dostanete kliknutím zde.

 

Inventura (p)o velké přestávce (save the date)

05. 10. 2022 – Zveme vás na oborovědidaktickou konferenci, která se koná 15. 12. 2022 od 10:00 do 16:00 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity. Téma konference je "Oborové didaktiky: Inventura (p)o velké přestávce". Konference je připravována s cílem ohlédnout se za oborovědidaktickými aktivitami realizovanými v průběhu doznívající pandemie nemoci covid-19 a obnovit setkávání nad aktuálními oborovědidaktickými tématy. V dopoledním plénu zaznějí 4 vyžádané referáty:

prof. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D., M.Ed.: „Oborové didaktiky p(o) velké přestávce – několik poznámek úvodem“

prof. PhDr. Martin Bílek, Ph.D.: „STEM – nová oborová didaktika na obzoru nebo výzva pro užší spolupráci?“

RNDr. Martin Jáč, Ph.D.: „Směřování současné didaktiky (nejen) biologie aneb hledání cesty ke komplexnímu pojetí vědní disciplíny“

prof. PhDr. Věra Janíková, Ph.D. a doc. Mgr. Světlana Hanušová, Ph.D.: „Didaktika cizích jazyků: nové výzvy pro výzkum i praxi“.

Odpoledne nabídne nový způsob toho, jak se podělit s kolegy a kolegyněmi o tom, co jste dělali během „velké přestávky“ v době covidu, co plánujete, či s čím se chcete pochlubit. Tento způsob vystoupení je nazvaný „inventarizační zpráva“ a spočívá v tom, že dostanete příležitost, v pěti minutách představit novinky ze svého oboru či pracoviště (zajímavé projekty, nové přístupy, ale i zajímavé výukové postupy atd.). Pokud byste možnost takového krátkého vystoupení zvažovali a chtěli představit svojí „inventarizační zprávu“, napište e-mail s názvem příspěvku na: mjanik@ped.muni.cz

Program je zveřejňen na DiViWebu: http://didacticaviva.ped.muni.cz/konference/podzim-2022
Zvažujte, plánujte a účast prosím potvrďte do 5. 12. 2022 zde: https://forms.gle/siAwGznXtacpVo8XA

 

Všechny aktuality