Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Zemřela doc. Zdenka Veselá

14. 02. 2021 – Česká pedagogická společnost se přidává k vyjádření soustrasti nad nedávným skonem její čestné členky, doc. Zdenky Veselé. Vzpomínku Jiřího Zounka a Dany Knotové naleznete na webu Filozofické fakulty Masarykovy univerzity: https://www.phil.muni.cz/aktuality/zemrela-doc-zdenka-vesela

 

Všechny aktuality