Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Přístupy k integraci vzdělávacích obsahů z pohledu oborových didaktik

19. 05. 2024 – Dovolte, abychom Vás jménem prof. PhDr. Tomáše Janíka, Ph.D., M.Ed., vedoucího Institutu výzkumu školního vzdělávání a proděkana pro výzkum a akademické záležitosti Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity, a doc. RNDr. Heleny Koldové, Ph.D., děkanky Pedagogické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích, pozvali na oborovědidaktickou konferenci, zaměřenou na výzvy spojené s integrací vzdělávacích obsahů, kterou pořádá Institut výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity ve spolupráci s Pedagogickou fakultou Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Těžiště konference bude spočívat v představení a diskusi vybraných přístupů obsahově integrované výuky s důrazem na obory STEM. Konference nabídne prostor pro prezentaci, sdílení a (z)hodnocení teoretických modelů, empirických poznatků i praktických zkušeností s obsahovou integrací v rámci STEM, Science, CLIL apod.

Konference se bude konat 20. 6. 2024 od 10:00 do 16:00 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně.

Program bude průběžně zveřejňován na webových stránkách Institutu výzkumu školního vzdělávání (https://ivsv.ped.muni.cz). Přihlašování bude spuštěno v polovině května.

V dopoledním plénu zazní vyžádané referáty a odpoledne bude dán prostor pro kratší (10 minut vč. diskuse) individuální příspěvky účastníků. Máte-li zájem o individuální příspěvek v odpoledním bloku, pošlete do 10. 6. 2024 na e-mail tjanik@ped.muni.cz název příspěvku a jeho krátkou anotací (cca 150 slov). Žádoucí jsou nejen výzkumné zprávy, ale také zkušenosti z praxe a inovativní přístupy k integraci vzdělávacích obsahů.

 

Všechny aktuality