Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Výroční konference ČPdS v roce 2019

19. 05. 2018 – Výroční konference České pedagogické společnosti s pracovním názvem "Univerzita v kontextu současného vzdělávání", proběhne ve dnech 14. - 15. 3. 2019 ve Zlíně. Bližší informace budou průběžně uváděny v rámci aktualit na webu ČPdS.

 

Stálý interdiscipliární seminář k profesím a profesní přípravě

21. 03. 2018 – Brněnská pobočka se stala spolupořadatelem (spolu s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity) Stálého interdisciplinárního semináře k profesím a profesní přípravě. Bližší informace jsou pro zájemce k dispozici na webu IVŠV.

 

Všechny aktuality