Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Stálý interdisciplinární seminář k profesím a profesní přípravě

06. 10. 2019 – Brněnská pobočka ČPdS ve spolupráci s Institutem výzkumu školního vzdělávání Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity Vás srdečně zvou na další setkání k tématu profesí a profesní přípravy, tentokrát zaměřené na pedagogy volného času. Seminářem provádí Michal Kaplánek z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích.

Datum a čas konání: 16. října 2019 od 15:00 do 16:30

Místo konání: Institut výzkumu školního vzdělávání PdF MU, Poříčí 31a, budova CVIDOS, 5. nadzemní podlaží, místnost 79

Pokud máte zájem připojit se ať již v roli pozorovatelů či aktivních účastníků, dejte vědět na adresu: tjanik@ped.muni.cz

 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

26. 08. 2019 – Hlavní výbor společnosti informuje své členy a členky o možnosti sledování průběhu příprav Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

 

Všechny aktuality