Česká pedagogická společnost

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

více o společnosti

 

AKTUALITY

 

Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+

26. 08. 2019 – Hlavní výbor společnosti informuje své členy a členky o možnosti sledování průběhu příprav Strategie vzdělávací politiky ČR do roku 2030+ na webu MŠMT:
http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/strategie-2030

 

Všechny aktuality