Česká pedagogická společnost

Pobočka - Liberec

 

Předseda: Mgr. Oto Dymokurský
Pracoviště: dětský a školní psycholog

Adresa:

Nad Strání 671, 463 11, Liberec 30

predseda@cpds.cz

 

seznam členů pobočky

 

V minulosti pořádala Pobočka Liberec konferenci „Škola v dialogu kultury, pedagogiky a společnosti – současné výzvy a historické kontexty“ (11. 9. 2008) a pedagogický den s názvem „Škola bez kázně – mlýn bez vody“ (27. 4. 2009). V roce 2010 Pobočka Liberec přerušila svou činnost, kterou k 1. 1. 2011 opět obnovila. V září 2011 proběhla ve spolupráci s Pobočkou Liberec mezinárodní konference „Výchovné a vyučovací koncepce ve střední Evropě v letech 1868-1939 – Diskurzivně-analytická diskuse“ / „Erziehungs- und Unterrichtskonzepte in Mitteleuropa 1868-1939 – Eine diskursanalytische Erkundung“. V říjnu 2012 se pobočka podílela na pořádání mezinárodní konference s názvem Úloha osobností a institucí v rozvoji vzdělanosti v evropském kontextu (Prezentace školství a vzdělanosti). V březnu 2013 se pobočka zhostila úkolu pořádání dvacáté výroční konference České pedagogické společnosti s podtitulem Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskusi. Ve dnech 10. - 12. října 2013 pořádala Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická Technické univerzity v Liberci a Národní pedagogické muzeum a knihovna J. A. Komenského, pod záštitou ministra školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, prof. PhDr. Petra Fialy, Ph.D., ve spolupráci s libereckou pobočkou České pedagogické společností a za podpory ESF projektu „Systém partnerství na Technické univerzitě v Liberci“ (CZ.1.07/2.4.00/31.0059) 4. mezinárodní konferenci k problematice dějin, výchovy a vzdělávání pod názvem Aspekty profesionalizace učitelského vzdělávání ve střední a jihovýchodní Evropě – historické a systematické aspekty. Dne 22. října 2015 uspořádala Pobočka Liberec ve spolupráci s Fakultou přírodovědně-humanitní a pedagogickou Technické univerzity v Liberci Pedagogický den pro studenty pedagogických oborů. Pro studenty byly připraveny odborné přednášky, praktické workshopy i besedy s pedagogickými pracovníky z terénu. Dne 6. 4. 2017 proběhlo odborné setkání vedené prof. PhDr. Vladimírou Spilkovou, CSc. a doc. PaedDr. Dr. Petrem Urbánkem s podtitulem Vzdělávání českých učitelů – potenciál a rizika akademického a kompetenčního modelu. Dne 30. 11. 2017 proběhlo odborné setkání s podtitulem Proměny učitelských sborů základních škol. Na odborném setkání vystoupili členové Katedry pedagogiky a psychologie FP TUL realizující projekt GAČR 16-10057S Stabilita a proměny učitelských sborů ZŠ, jmenovitě PaedDr. Jitka Jursová, Ph.D., PhDr. Jitka Novotová, Ph.D., Mgr. Helena Picková, Mgr. Andrea Rozkovcová, Ph.D. a doc. PaedDr. Dr. Petr Urbánek. Součástí odborného setkání byla vzpomínka na významného pedagoga a člověka působícího na FP TUL, doc. PhDr. Jiřího Vomáčku, CSc., a to u příležitosti 15 let od jeho úmrtí. Dne 15. 5. 2018 proběhlo odborné setkání vedené prof. PhDr. Peterem Gavorou, CSc. s podtitulem Strategie učení se z textu. Příspěvek představil dílčí výsledky výzkumu, do jehož realizace se zapojilo 5 evropských univerzit (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Eötvös Loránd Tudományegyetem Budapest, Kaposvári Egyetem, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně).