Česká pedagogická společnost

Sekce pro zájmové a neformální vzdělávání

Předseda: Mgr. Richard Macků, Dis., Ph.D.
Působiště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky a psychologie
Adresa: Dukelská 245/9, 371 15 České Budějovice
Kontakt: mackur@pf.jcu.cz

 

seznam členů sekce

 

Hlavní výbor České pedagogické společnosti rozhodl o založení Sekce pedagogiky volného času na svém jednání na konci roku 2015. V květnu 2023 na základě návrhu předsedy sekce rozhodl hlavní výbor o změně názvu sekce na Sekce pro zájmové a neformální vzdělávání. Sekce pro zájmové a neformální vzdělávání sdružuje členy České pedagogické společnosti, kteří se na odborné úrovni teoreticky a empiricky věnují problematice zájmového vzdělávání a jemu podobných forem neformálního vzdělávání, a zástupce organizací, které v praxi nabízejí zájmové vzdělávání a jemu podobné formy neformálního vzdělávání různým cílovým skupinám.

Hlavní poslání Sekce pro zájmové a neformální vzdělávání spočívá v pořádání odborných setkání, seminářů a konferencí zaměřených na zájmové vzdělávání a příbuzné obory neformálního vzdělávání a v expertní, poradenské a publikační činnosti.

 

Aktuality a aktivity

Dne 3. 11. 2022 pořádá Vysoká škola tělesné výchovy a sportu Palestra šestý ročník konference Zážitková pedagogika v edukačních a sociálních souvislostech. Konference se koná pod záštitou České pedagogické společnosti (Sekce pedagogiky volného času), Asociace vysokoškolských poradců a Českomoravské psychologické společnosti a ve spolupráci s European ¨ Network of Sports Academies. Bližší informace na: https://vstvs.palestra.cz/mezinarodni-vedecka-konference-zazitkova-pedagogika-v-edukacnich-a-spolecenskych-souvislostech

Ve dnech 24. – 25. 10. 2019 se v Českých Budějovicích uskutečnil workshop na téma Volný čas dětí staršího školního věku. Z pozvaných hostů vystoupili např. prof. Ondrejkovič (Slovensko), doc. Munusturlar (Turecko), dr. Šafr (SOU AV). Pořadatelem akce byla Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích ve spolupráci se Sociologickým ústavem AV ČR, společností Median a Sekcí pedagogiky volného času při České pedagogické společnosti.

Odborníci ze Sekce pedagogiky volného času z českobudějovické pobočky ČPdS řeší od ledna 2019 projekt TAČR zaměřený na specifické volnočasové návyky populace dětí staršího školního věku. Kromě rozsáhlého výzkumu, na němž se podílí rovněž Sociologický ústav Akademie věd a Median, vzniknou konkrétní aplikace pro volnočasovou praxi.

Dne 30. října 2018 se konala konference „Literatura jako prostředek výchovy ve volném čase“, hlavní pořadatelkou byla členka Sekce pedagogiky volného času doc. PhDr. Helena Zbudilová, Ph.D.

Na konci června 2018 se uskutečnil společný výjezd členů Sekce pedagogiky volného času ČPdS a členů Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času. Účelem výjezdu bylo zmapovat švýcarské standardy otevřené práce s mládeží a využití výchovného přístupu animace.

Na webu časopisu Pedagogická orientace je k dispozici monotematicky zaměřené číslo v angličtině. Jeho ústředním tématem je “Leisure Education“: https://journals.muni.cz/pedor/issue/view/675.

V březnu 2018 se uskutečnila výroční konference České pedagogické společnosti, jejíž součástí byla jednací sekce zaměřená na problematiku výchovy a vzdělávání ve volném čase s názvem Profesní rozvoj, vedení a vzděláváni pedagogů volného času a dalších lektorů v mimoškolním vzděláváni.

V září 2017 vyšla kniha Volný čas a jeho význam ve výchově od autorského kolektivu vyučujících z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: http://obchod.portal.cz/pedagogika/volny-cas-a-jeho-vyznam-ve-vychove/