Česká pedagogická společnost

Pobočka - České Budějovice

 

Předseda: PhDr. Miroslav Procházka, Ph.D.
Pracoviště: Jihočeská univerzita
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Adresa:

Dukelská 9, 371 15 České Budějovice

mproch@pf.jcu.cz

 

seznam členů pobočky