Česká pedagogická společnost

Pobočka - Hradec Králové

 

Předseda: doc. PaedDr. Martina Maněnová, Ph.D.
Škola: Univerzita Hradec Králové
Pedagogická fakulta
Ústav primární a preprimární edukace
Adresa:

Rokitanského 62, 500 03 Hradec Králové

martina.manenova@uhk.cz

 

seznam členů pobočky