Česká pedagogická společnost

Sekce srovnávací pedagogiky

Předseda: PhDr. David Greger, Ph.D.
Působiště: Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Ústav výzkumu a rozvoje vzdělávání
Adresa: Myslíkova 7, 110 00 Praha 1
Kontakt: david.greger@pedf.cuni.cz

 

Zpráva Sekce srovnávací pedagogiky za období 2013-2016

 

World Council of Comparative Education Societies