Česká pedagogická společnost

Pobočka - Praha

 

Předseda: PhDr. Michal Zvírotský, Ph.D.
Pracoviště: Univerzita Karlova
Pedagogická fakulta
Katedra pedagogiky
Adresa:

M. D. Rettigové 4, 116 39 Praha 1

michal.zvirotsky@pedf.cuni.cz

 

seznam členů pobočky