Česká pedagogická společnost

Pobočka - Ostrava

 

Předseda: doc. PaedDr. Miriam Prokešová, Ph.D.
Pracoviště: Ostravská univerzita
Pedagogická fakulta
Adresa:

Dvořákova 7, 701 03 Ostrava

miriam.prokesova@osu.cz

 

seznam členů pobočky