Česká pedagogická společnost

O společnosti

Určení společnosti

ČPdS je vědeckou společností, sdružující vědecké pracovníky, učitele a jiné osoby s profesionálním zájmem o pedagogiku a disciplíny hraniční a příbuzné. Je členem Rady vědeckých společností při AV ČR.

Orgány společnosti

Nejvyšším orgánem je sjezd, konaný jednou za 2 roky, který volí některé členy do hlavního výboru. Funkcionáři hlavního výboru řídí společnost podle doporučení sjezdu. Regionálně je společnost rozdělena do poboček, jejichž vedoucí jsou zastoupeni v hlavním výboru.

Aktivity společnosti

Společnost vydává časopis Pedagogická orientace, zaměřený na aktuální problémy pedagogické teorie a praxe, školské politiky a přípravy budoucích učitelů.

Pedagogická společnost pořádá konference zabývající aktuálními tématy výchovy a vzdělávání v naší zemi.

Podrobnější informace naleznete ve stanovách ČPdS.

Pedagogická společnost udržuje internetové stránky na adrese http://www.cpds.cz/ – na této adrese se právě nacházíte.

Jak se stát členem společnosti?

Přihlášení můžete provést jedním z následujících způsobů:

Můžete se podílet na činnosti poboček, budete automaticky dostávat odborný časopis Pedagogická orientace a můžete se účastnit dalších aktivit společnosti. Jedinou povinností je uhradit roční členský příspěvek, jehož výši upravuje sjezd společnosti.

 

Návrhy, náměty a připomínky k této stránce posílejte na sekretariát společnosti.