Česká pedagogická společnost

Konference

2019

Konference pořádaná ve Zlíně ve dnech 11. a 12. dubna 2019

Vysokoškolský učitel - vzdělávání, praktiky, pozice

Webové stránky konference

2018

Konference pořádaná v Opavě ve dnech 15. a 16. března 2018

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství

Webové stránky konference

2017

Konference pořádaná v Olomouci ve dnech 16. a 17. března 2017

Škola pro všechny aneb Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách

Webové stránky konference

2016

Konference pořádaná v Ostravě ve dnech 17. a 18. března 2016

Perspektivy výchovy a vzdělávání v podmínkách současného světa

Webové stránky konference

2015

Konference pořádaná v Českých Budějovicích ve dnech 26. a 27. března 2015

Škola a její křižovatky

Webové stránky konference

2014

Konference pořádaná Českou pedagogickou společností v rámci Dnů Komenského.

Současná škola – "dílna lidskosti"?

Webové stránky konference

2013

Dvacátá, výroční konference ČPdS pořádaná ve dnech 21. a 22. března 2013 v Liberci pod záštitou Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL v Liberci.

Koncepce vzdělávání v současné kurikulární diskuzi

Webové stránky konference
Zdravice účastníkům

2012

Konference pořádaná Pedagogickou fakultou UHK ve spolupráci s Českou pedagogickou společností v Hradci Králové 28. a 29. března 2012.

Gramotnost ve škole

Příspěvky budou uveřejněny ve sborníku.

2011

Mezinárodní vědecká konference konaná v Praze 16. a 17. února 2011

Místo vzdělávání v současné společnosti

Příspěvky budou uveřejněny ve sborníku.

2010

Mezinárodní vědecká konference 10.-11. února 2010 na téma

Etika ve vědách o výchově

Příspěvky jsou publikovány ve sborníku.

2009

Mezinárodní vědecká konference 2009 na téma

Škola v proměnách: Učitel – žák – učivo

se konala 4. a 5. února 2009 ve Zlíně. Příspěvky jsou publikovány ve sborníku.

2008

Celostátní vědecká konference 2008 na téma

Učitel a žák v současné škole

se konala 12. února 2008 v Brně na Pedagogické fakultě MU. Příspěvky jsou publikovány ve sborníku.

2007

Celostátní vědecká konference 2007 na téma

Trendy v přípravě pedagogických pracovníků

se konala ve dnech 28. a 29. března 2007 v Brně. Hlavním pořadatelem bylo Akademické centrum poradenství a supervize, spolupořadatelé Česká pedagogická společnost a Ústav pedagogických věd FF MU. Příspěvky jsou publikovány ve sborníku.

2005

Celostátní vědecká konference 2005 na téma

Proměny pedagogiky

se konala ve dnech 3. a 4. února 2005 na Pedagogické fakultě UK v Praze. Spolupořadatelem je Ústav profesního rozvoje pracovníků ve školství a Katedra pedagogiky PdF UK v Praze. Zde je k dispozici program konference. Příspěvky jsou publikovány ve sborníku.

2004

Celostátní vědecká konference 2004 na téma

Výchova v kontextu sociálních proměn (v současné české společnosti)

se konala ve dnech 20. a 21. ledna 2004 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. Spolupořadatelem byl Ústav pedagogických věd FF MU v Brně a Ústav pedagogických věd UTB ve Zlíně. Zde je k dispozici program konference. Příspěvky jsou publikovány ve sborníku.

2003

Celostátní vědecká konference 2003 na téma

Klima současné české školy

se konala ve dnech 14. a 15. ledna 2003 na Univerzitě Palackého v Olomouci. Spolupořadatelem byla Katedra pedagogiky s celoškolskou působností PdF UP Olomouc. Zde je k dispozici program konference. Příspěvky jsou publikovány ve sborníku.

2001

Celostátní vědecká konference 2001 na téma

Profesní růst učitele

se konala ve dnech 20. a 21. listopadu 2001 ve Šlapanicích u Brna. Příspěvky, které zazněly na této konferenci, jsou publikovány ve sborníku, jehož několik zbývajících kusů lze objednávat na adrese sekretariátu.

2000

Celostátní vědecká konference spojená se Sjezdem učitelů na téma

Proměny školy, učitele a žáka na přelomu tisíciletí

se konala 31. srpna 2000 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Poříčí 7, 9 a 31. Příspěvky jsou publikovány v Protokolu ze Sjezdu učitelů.

1999

Celostátní vědecká konference s mezinárodní účastí na téma

Výchova a práva dítěte na prahu tisíciletí

se konala 9. a 10. září 1999 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Poříčí 9. Příspěvky jsou publikovány ve sborníku. Sborník je nyní k dispozici za sníženou cenu.

1998

Celostátní vědecká konference s mezinárodní účastí na téma

Sociálně edukativní problémy mládeže a dospělých v reflexi současné pedagogické teorie a praxe

se konala 10. září 1998 na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Poříčí 9. Příspěvky jsou publikovány ve sborníku.

1997

Celostátní vědecká konference na téma

Mravní nemoci mládeže a jejich prevence

se konala 9. října 1997 na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, Arne Nováka 1. Příspěvky jsou publikovány ve sborníku.

1996

Celostátní vědecká konference na téma

Transformace našeho školství

spojená se sjezdem ČPdS se konala 11. a 12. září 1996 v Brně-Šlapanicích. Příspěvky přednesené na konferenci jsou publikovány ve sborníku.

1995

Ve dnech 18. a 19. září 1995 se v Brně-Šlapanicích konal X. celostátní pedeutologický seminář s mezinárodní účastí na téma:

Profese – vzdělávání – tvořivost učitelů

Pedagogická orientace číslo 16–17 přinesla referáty a závěry z plenárního jednání účastníků semináře. V čísle 18–19 jsou publikovány příspěvky ze sekcí spolu s příspěvky početné polské delegace.

1994

Třetí odborná konference na téma

Učitel, škola a pedagogika ve 20. století

se konala ve dnech 16. a 17. září 1994 a byla spojena se sjezdem ČPdS. Příspěvky konference a sjezdové materiály přinesla Pedagogická orientace číslo 12–13.

1992

Ve dnech 20. a 21. listopadu 1992 se v areálu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem konala vědecká konference na téma

Tradice a perspektivy naší školy a pedagogiky v nadějích a krizích soudobého světa

spojená se sjezdem ČPdS. Pedagogická orientace číslo 7, číslo 8–9 a číslo 10 přinesla sjezdové materiály a příspěvky z konference.

1991

První celostátní konference po listopadu 1989 se konala v areálu Masarykovy univerzity v Brně 25. a 26. 3. 1991 a nesla název

J. A. Komenský a přítomnost

Hlavní referáty, příspěvky a závěry konference jsou publikovány v Pedagogické orientaci číslo 1, číslo 2 a číslo 3.