Česká pedagogická společnost

Sborník ČPdS

Výchova v kontextu sociálních proměn (v současné české společnosti)

Výchova na křižovatce? (Úvodem k předkládanému sborníku) (Vlastimil Švec) (s. 5)

Hlavní referáty (s. 10)

Pelikán, J.: Hledání těžiště výchovy (s. 11)
Kučerová, S.: K hodnotové orientaci výchovy v budoucí Evropě (s. 21)
Ondrejkovič, P.: K úlohám pedagogických vied v integračnom procese (s. 30)

Sekce 1 – Výchovné možnosti školy (s. 48)

Semrád, J.: Výchovné možnosti školy v měnící se společnosti (s. 49)
Prokop, J.: Skrytý program školy a role učitele (s. 56)
Prokešová, M.: Vědy o výchově a problémy výchovy v současné společnosti (s. 67)
Bůžek, A.: Výchovná funkce školy (s. 74)
Horká, H.: Strategie v ekologické výchově (s. 82)
Karaffa, J.: Dramatická výchova v základním vzdělávání (s. 88)
Novotná, J.: Participace v prostředí školy jako právo dítěte (s. 95)
Vildová, Z.: Výchova ke zdraví jako součást školního vzdělávacího programu (s. 103)
Bicková, G.: Miesto zdravotnej výchovy v kurikule 1. stupňa základných škôl na Slovensku (s. 109)
Čech, T.: Protidrogová výchova na 1. stupni základní školy – komfort, nebo nutnost? (s. 115)
Wiegerová, A.: Miesto protidrogovej výchovy v kurikule 1. stupňa základnej školy na Slovensku a v Čechách (s. 121)
Żukiewicz, A.: Utváření sociálních kompetencí dětí a mládeže v institucionalizované edukaci (s. 131)
Chudý, Š.: Výchovné situácie v škole a ich modelovanie (s. 138)
Sirotová, M.: Osobnosť vysokoškolského učiteľa ako dôležitý činiteľ vo výchove študentov (s. 145)

Sekce 2 – Možnosti výchovy ve volném čase (s. 153)

Knotová, D.: Vliv společenských podmínek na trávení volného času dětí a mládeže (s. 154)
Hofbauer, B.: Aktivity a instituce volného času dětí a mládeže jako systém na počátku nového století (s. 158)
Cvach, R.: Úloha výchovy mimo vyučování v naší společnosti po roce 1989 se zaměřením na dětské a mládežnické organizace (s. 165)
Loukotová, V.: Rodina a výchova ve volném čase dětí a mládeže (s. 171)
Němec, J.: Kvalita života v zrcadle hry, tvořivosti a volného času (s. 179)

Sekce 3 – Celoživotní sebevýchova a sebevzdělávání (s. 192)

Spousta, V.: Kreativita jako stimulační součinitel sebevýchovy učitele (s. 193) Eger, L.: Sebevzdělávání managementu škol prostřednictvím e-learningu (s. 200)
Koch, J.: Osobnostní a sociální výchova v kurzech DVPP (s. 208)
Šatánek, J.: Celoživotné vzdelávanie na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici (s. 215)