Česká pedagogická společnost

Konference 2017

 

Zveme Vás na konferenci

Škola pro všechny aneb
Interdisciplinarita ve školní edukaci a pedagogických vědách

Pedagogická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci, 16. - 17. 3. 2017

 

 

Cíle konference Odborné sekce konference
Vědecký výbor konference Organizační výbor konference
Hlavní referáty Program
Výstupy z konference Pokyny pro autory příspěvků
Organizační informace Přihláška

 

 

Konference se koná pod záštitou doc. Ing. Čestmíra Serafína, Dr. Ing-Paed., děkana Pedagogické fakulty UP.

 

 

logolink