Česká pedagogická společnost

Konference 2018

 

Zveme Vás na výroční konferenci České pedagogické společnosti

Profesní rozvoj pedagogických pracovníků a pracovníků ve školství

realizovanou na

Fakultě veřejných politik Slezské univerzity v Opavě

15. - 16. 3. 2018

 

 

Cíle konference Odborné sekce konference
Vědecký výbor konference Organizační výbor konference
Hlavní referáty Program
Výstupy z konference Pokyny pro autory příspěvků
Organizační informace Přihláška
Zahraniční partneři konference  

 

 

Konference se koná pod záštitou
prof. PhDr. Rudolfa Žáčka, Dr.
děkana FVP SU

 

 

logolink