Česká pedagogická společnost

 

Výstupy z konference

Příspěvky autorů, kteří na konferenci vystoupí, budou prezentovány v recenzovaném sborníku ČPdS. Autoři vybraných příspěvků budou vyzváni ke spolupráci a možnosti publikování příspěvku v odborném recenzovaném časopise Social Pathology and Prevention (http://www.slu.cz/fvp/cz/web-spp) nebo Central European Papers (http://www.slu.cz/fvp/cz/web-cep).