Česká pedagogická společnost

 

Hlavní referáty

 

Univerzita jako kapitál lidský, kapitál společenský: sociologická analýza interakcí
dr hab., prof UO Anna Śliz

 

Systémová komplementarita (ve) vzdělávání: od teorie obecnosti k realizaci vlastního výzkumu a efektivní intervenci v praxi
doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. a doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D.