Česká pedagogická společnost

 

Cíle konference

Hlavní cíle mezinárodní vědecké konference jsou konstruovány do tří základních rovin.

Tou první je rovina praktická, umožňující setkání odborné, případně laické veřejnosti a prezentaci reflexe z vlastní zahraniční nebo domácí terénní praxe, konstruktivní diskuzi odborníků různých akademických, vědecko-výzkumných, praxeologických a jiných platforem, kterých se téma konference jakýmkoliv způsobem dotýká.

Druhý cíl směřuje k prezentaci vlastních odborných názorů, případně diskurzivně analyzovaných postojových schémat reprezentace společnosti jako celku, jako její komponenty. Pamatuje se také na prezentaci výzkumných sdělení, doporučení a nezapomíná se ani na evaluaci, odborné zamyšlení k otázkám řešeného tématu.

Poslední cíl konference souvisí s vlastním závěrem z celého konferenčního setkání. Ten bude adresován odborné veřejnosti, bude prezentován v publikačním výstupu, ale také sdělován kolegům zástupců z jednotlivých platforem, účastníky bude interpretován na různých úrovních státní školské politiky.