Česká pedagogická společnost

 

Odborné sekce konference

  1. Učitelé základních škol a jejich svět
  2. Přípravné a další vzdělávání učitelů
  3. Sociální a kulturní souvislosti vzdělávání
  4. Osobnostní a profesní připravenost učitelů
  5. Inovace ve vzdělávání
  6. Sociálněpedagogické a speciálněpedagogické aspekty v profesním rozvoji pracovníků ve školství
  7. Profesní rozvoj, vedení a vzdělávání pedagogů volného času a dalších lektorů v mimoškolním vzdělávání