Česká pedagogická společnost

 

Vědecký výbor konference

předseda:

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

 

členové:

doc. PhDr. Juraj Kalnický, PhD., prof. h. c. (Slezská univerzita v Opavě)

dr hab. Anna Ślis, prof. UO (Uniwersytet Opolski)

dr hab. Beata Maria Nowak, prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza)

prof. dr hab. Zenon Jasiński (Uniwersytet Opolski)

prof. PhDr. Helena Grecmanová, CSc. (Žilinská univerzita v Žilině)

doc. PaedDr. Vlasta Cabanová, PhD. (Žilinská univerzita v Žilině)

prof. PhDr. Mgr. Pavel Mühlpachr, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

doc. Mgr. Eva Zezulková, Ph.D (Slezská univerzita v Opavě)

doc. Mgr. Miroslav Dopita, Ph.D. (Univerzita Palackého v Olomouci)

doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. (Masarykova univerzita)

doc. PaedDr. Alica Petrasová, PhD. (Prešovská univerzita v Prešove)

doc. PaedDr. Eva Šotolová, Ph.D. (Univerzita Karlova)

doc. PhDr. Eva Urbanovská, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

doc. PhDr. PaedDr. Kamil Janiš, CSc. (Slezská univerzita v Opavě)