Česká pedagogická společnost

 

Organizační výbor konference

předseda:

doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

členové:

doc. PhDr. Jitka Skopalová, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

dr hab. Beata Maria Nowak, prof. AJD (Akademia im. Jana Długosza)

dr Iwona Sobieraj (Uniwersytet Opolski)

dr Ewelina Konieczna (Uniwersytet Opolski)

Mgr. et Mgr. Marta Kolaříková, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D. (Prešovská univerzita v Prešove)

Mgr. Kamil Janiš, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

Mgr. Kateřina Janků, Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě)

PaedDr. Milan Kubiatko, PhD. (Žilinská univerzita v Žilině)

PhDr. Jana Haluzíková, PhD. (Slezská univerzita v Opavě)

Mgr. Petr Najvar, Ph.D. (Masarykova univerzita)