Česká pedagogická společnost

 

Pokyny pro autory příspěvků

 

Termín pro zaslání příspěvků k recenznímu řízení: 31. 3. 2018

Jazyk příspěvku: český, slovenský

Rozsah příspěvku: 5 až 10 normostran

Formální úprava příspěvku: řídí se pokyny platnými pro časopis Pedagogická orientace (viz http://www.ped.muni.cz/pedor/archiv/pokynyproautorydleapa_131201_pedor.pdf).

Struktura příspěvku: abstrakt a klíčová slova v češtině a angličtině, zachovává strukturu odborné studie, u tabulek a obrázků jsou uvedeny názvy a zdroje, literatura je zřetelně popsána, v seznamu literatury jsou uvedeny pouze citované tituly, u příspěvku je uveden kontakt na autora a adresa pracoviště

E-mailová adresa pro zasílání příspěvků k recenznímu řízení: sekretar@cpds.cz.