Česká pedagogická společnost

Sborník ČPdS

Profesní růst učitele

Stávat se učitelem (Vlastimil Švec) (s. 3)

Univerzitní vzdělávání učitelů (s. 8)

Svatoš, T.: Dilemata učitelského vzdělávání (s. 8)
Švec, V.: K implicitním pedagogickým znalostem (s. 18)
Rýdl, K.: Role univerzity v přípravném vzdělávání učitelů – trendy a strategie ve světě (s. 30)
Lukášová-Kantorková, H.: Některé názory univerzitních vyučujících na přípravu učitelů základního vzdělávání (s. 58)

Profesní kompetence – východisko změny učitelského vzdělávání (s. 69)

Vašutová, J.: Kompetence v teorii a praxi učitelské profese (s. 69)
Šturma, J.: Poznámky k tvorbě profesního standardu učitelů (s. 77)
Tomanová, D.: Kompetence učitelky mateřské školy (s. 81)
Filová, H., Horká, H.: Standard pregraduální pedagogické přípravy učitelů primární školy (s. 86)
Horká, H.: Profesionální kompetence pro realizaci ekologické výchovy (s. 100)
Šturma, J.: Pokus o strukturalizaci a operacionalizaci dětské kompetence Hájit svá práva (s. 107)
Janík, T.: Akční výzkum jako cesta k získávání sebereflektivní kompetence (s. 111)
Bůžek, A.: Sociální zřetele vztahu výchovy a vzdělávání ve vyučování v přípravném vzdělávání učitelů (s. 118)

Inovace v pedagogické přípravě učitelů (s. 121)

Kratochvílová, J.: Potřebujeme připravovat studenty pedagogických fakult na projektovou výuku? (s. 121)
Mühlpachr, P.: Speciálně pedagogická příprava jako nedílná součást učitelské profese (s. 129)
Michalík, J.: Právní výchova jako důležitá součást pregraduální a postgraduální přípravy učitelů (s. 133)
Hrdličková, V.: Současnost a budoucnost v multikulturní výchově budoucích učitelů primárního vzdělávání (na PdF UP v Olomouci) (s. 141)
Balvín, J.: K otázkám profesního růstu multikulturního učitele (učitelů romských dětí a romských pedagogických asistentů) v pregraduální a postgraduální přípravě (s. 148)
Holoušová, D.: Příprava studentů k celoživotnímu vzdělávání (s. 159)
Spousta, V.: Interdisciplinární charakter oborových didaktik a jejich funkce v profesní přípravě učitelů (s. 162)
Štěpanovič, M.: SCH2 – Schíza na druhou aneb Umocněný rozštěp učitelství (s. 170)

Staronové problémy pedagogické praxe (s. 176)

Nelešovská, A.: Klinická škola – instituce zkvalitňující pedagogické praxe a profesionalizaci učitelů primární školy (s. 176)
Klapal, V.: Co nám chybí nejvíce? Fakultní škola! (s. 183)
Píšová, M., Černá, M.: Klinický rok (s. 187)
Havelka, P.: Zkušenosti z asistentské praxe studentů učitelství pro 2. stupeň ZŠ (na PF JU v Českých Budějovicích) (s. 193)
Mazáčová, N.: Průzkum obtíží pedagogických dovedností studentů učitelství (s. 197)
Krejčová, V.: Sebereflektivní deníky jako součást pedagogické přípravy budoucích učitelů (s. 202)
Neumeister, P.: Teorie a praxe – možnosti jejich sbližování (s. 206)

Profesní růst učitele ve školské praxi (s. 209)

Němec, J.: Tvořivost učitele a tvořivost žáka (Několik postřehů o učiteli z výzkumu tvořivosti žáků II. stupně ZŠ) (s. 209)
Novotný, P.: Konstruktivismus v dalším vzdělávání učitelů (s. 217)
Kubíčková, N.: Syndrom vyhoření u učitelů (s. 220)
Korčáková, J.: Ke vzdělávání učitelů cizího jazyka (s. 225)
Prokop, J.: Profese maďarských učitelů v období transformace (s. 230)
Černíková, V.: Vybrané aspekty profesního růstu vysokoškolského učitele na Policejní akademii (s. 239)