Česká pedagogická společnost

Sborník ČPdS

Dana Knotová, Lenka Hloušková a Kateřina Zavadilová (ed.) Trendy v přípravě pedagogických pracovníků. Brno: Konvoj, 2007. ISBN 978-80-7302-133-7

Obsah sborníku

Knotová, D., Hloušková, L. Úvodem (s. 5)

Hlavní referáty (s. 9)

Nečasová, M. Využití supervize v pomáhajících profesích na příkladu sociální práce (s. 11)
Smékal, V. Úloha psychologie v rozvoji sociální kultury pedagogických pracovníků (s. 19)

Sekce 1 (s. 27)

Filipi, V., Kubíčková, H. Zapletal, B. Neučitelský studijní obor Sociální pedagogika na Ostravské univerzitě v období posledních patnácti let (s. 29)
Horká, H. Rozvoj ekosociální kompetence v sociální pedagogice – možnosti a meze (s. 41)
Iljuk, B. Možnosti sebereflexe studentů pro zkvalitnění psychologické odborné přípravy (s. 51)
Kašpárková, J., Neumeister, P. Struktura pedagogických disciplín při přípravě pracovníků v pomáhajících profesích (s. 54)
Kohnová, J. Koncepce bakalářského studia Vychovatelství (s. 58)
Soják, P. Rozvoj osobnostní kompetence pedagogů Projekt COPE for teens (s. 65)
Švaříček, R. Jak vyučovat kvalitativní výzkum? Možné přístupy k výuce kvalitativní metodologie (s. 71)

Sekce 2 (s. 81)

Čadová, L. Multikulturní výchova – kulturní specifika vietnamské menšiny v ČR (s. 84)
Čejková, I. Zkvalitňování vzdělávání vzhledem k profesním kompetencím studentů oboru Pedagogika volného času (s. 92)
Ehrlichová, M. Možnosti supervize v přípravě studentů neučitelských pedagogických oborů (s. 96)
Koťátková, S. Rogersovské přístupy ve vzdělávání pedagogů a v jejich praxi (s. 101)

Sekce 3 (s. 109)

Balvín, J. Etické aspekty přípravy učitele romských žáků (s. 111)
Dobšíková, E. K situaci sociálně znevýhodněných dětí, zejména ve vzdělávání (s. 119)
Gejdoš, M. Etické kompetencie učiteľa podmienené výchovným prostredím (s. 123)
Kaplánek, M. Výchova k hodnotám jako součást práce pedagoga volného času (s. 128)
Kučerová, M. Formování profesní etiky v odborném vzdělávání (s. 133)
Spousta, V. Etika a realita v reality-show aneb V zajetí showbyznysu (s. 146)

Sekce 4 (s. 153)

Davidová, J. Oblastní charita Kutná Hora – centrum Maják – reflexe z pedagogické praxe (s. 155)
Dytrtová, R. Osobnost učitele v reflexi na budoucí profesi studentů učitelství (s. 159)
Chaloupková, L., Zavadilová, K., Hloušková, L. Zkvalitňování přípravy budoucích profesionálů v pomáhajících profesích prostřednictvím inovované koncepce praxí (s. 165)
Lazarová, B., Kolář, J. Osobnostní příprava studentů pedagogických oborů (s. 170)
Ondřejová, E., Myšíková, M., Čížková, Š., Koukola, B., Kolaříková, M. Specializace v pedagogice – obor Sociální patologie a prevence (s. 177)
Smiková, E. Využitie interných metód evalvácie vo výcvikovo-vzdelávacom školení pre pracovníkov školských zariadení (s. 181)
Uhrová, A., Humpolíček, P., Bendová, R. Interdisciplinární přístup ke zkvalitnění vzdělávání a odborné přípravy studentů psychologie v rámci Klinicko-poradenského centra (s. 186)

Seznam účastníků (s. 197)