Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 20036
Jméno, příjmení, tituly prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
   
Pobočka Nečlen – odběratel
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS