Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96075
Jméno, příjmení, tituly doc. Dr. Drahomíra Holoušová, CSc.
   
Pobočka Olomouc
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS