Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96165
Jméno, příjmení, tituly doc. PaedDr. Chrudoš Vorlíček, CSc.
   
Pobočka Praha
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS