Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 09185
Jméno, příjmení, tituly PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
   
Pobočka Nečlen – odběratel
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS