Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96209
Jméno, příjmení, tituly prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.
   
Pobočka Nečlen – odběratel
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS