Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96243
Jméno, příjmení, tituly doc. PhDr. Zdenka Veselá, CSc.
   
Pobočka Brno
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS