Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 13309
Jméno, příjmení, tituly prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
   
Pobočka Praha
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS