Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 13311
Jméno, příjmení, tituly doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
   
Pobočka Praha
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS