Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 97338
Jméno, příjmení, tituly doc. dr. Radomír Choděra, CSc.
   
Pobočka Praha
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS