Česká pedagogická společnost

Sekce pedagogiky volného času

Předseda: Mgr. Richard Macků, Dis., Ph.D.
Působiště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Teologická fakulta
Katedra pedagogiky
Adresa: Kněžská 410/8, 370 01 České Budějovice
Kontakt: mackur@jcu.cz

 

seznam členů sekce

 

Hlavní výbor České pedagogické společnosti rozhodl o založení sekce pedagogiky volného času na svém jednání na konci roku 2015. Sekce pedagogiky volného času sdružuje členy České pedagogické společnosti, kteří se na odborné úrovni teoreticky a empiricky věnují problematice výchovy a vzdělávání ve volném čase, a zástupce organizací, které v praxi nabízejí volnočasové aktivity různým cílovým skupinám.

Hlavní poslání sekce pedagogiky volného času spočívá v pořádání odborných setkání, seminářů a konferencí zaměřených na pedagogiku volného času a příbuzné obory a v expertní, poradenské a publikační činnosti. Problematice pedagogiky volného času je každoročně věnována samostatná jednací sekce v rámci výroční konference České pedagogické společnosti. Svou činností sekce pedagogiky volného času vychází z poslání Asociace vzdělavatelů pedagogů volného času a s činností této asociace se vhodně doplňuje.

 

Aktuality a aktivity

Na webu časopisu Pedagogická orientace je k dispozici nejnovější monotematicky zaměřené číslo v angličtině. Jeho ústředním tématem je “Leisure Education“: https://journals.muni.cz/pedor/issue/view/675.

V březnu 2018 se uskuteční výroční konference České pedagogické společnosti, jejíž součástí bude jednací sekce zaměřená na problematiku výchovy a vzdělávání ve volném čase s názvem Profesní rozvoj, vedení a vzděláváni pedagogů volného času a dalších lektorů v mimoškolním vzděláváni.

V září 2017 vyšla kniha Volný čas a jeho význam ve výchově od autorského kolektivu vyučujících z Teologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích: http://obchod.portal.cz/pedagogika/volny-cas-a-jeho-vyznam-ve-vychove/