Česká pedagogická společnost

Sekce pedagogiky volného času

Předseda: Mgr. Richard Macků, Ph.D.
Působiště: Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích
Teologická fakulta
Katedra pedagogiky
Adresa: Kněžská 8, 370 01 České Budějovice
Kontakt: mackur@tf.jcu.cz