Česká pedagogická společnost

Seznam členů - redakce a redakční rada PedOr

V seznamu jsou uvedeni členové, kteří mají zaplaceno minimálně za rok 2015, případně jsou členy ČPdS od roku 2015. Čestní členové a členové redakční rady nemají povinnost platit členský příspěvek. V případě nejasností pište na sekretar@cpds.cz

 

 IDjméno, příjmení, titulypobočka
1.02017doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph.D. Brno
2.15242 Inger Marie Dalehefte Svět
3.98172PhDr. Jana Doležalová, Ph.D. Hradec Králové
4.15234Mgr. Jana Dvořáčková, Ph.D. Brno
5.96040doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. Ostrava
6.12088prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. Zlín
7.11323Prof. Dr. Michaela Glaser-Zikuda Svět
8.11324Dr. Patrícia Hoffmeister, PhD. Svět
9.02024doc. PhDr. Tomáš Janík, Ph.D. Brno
10.03081PhDr. Marcela Janíková, Ph.D. Brno
11.15067Mgr. Lenka Kamanová Brno
12.11325doc. PhDr. Hana Kasíková, CSc. Praha
13.10048doc. PaedDr. Ondrej Kaščák, PhD. Slovenská republika
14.05045doc. Mgr. Petr Knecht, Ph.D. Brno
15.98130doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D. Brno
16.14394PhDr. Jana Kohnová, Ph.D. Praha
17.15235Mgr. Tomáš Kohoutek, Ph.D. Brno
18.11322Mgr. Kateřina Lojdová, Ph.D. Brno
19.14131doc. PaedDr. Jana Majerčíková, PhD. Zlín
20.14112Mgr. Eva Minaříková, Ph.D. Brno
21.96299prof. PhDr. Milan Pol, CSc. Brno
22.04252doc. Mgr. Jana Poláchová-Vašťatková, Ph.D. Olomouc
23.96149doc. PhDr. Jiří Prokop, Ph.D. Praha
24.04183prof. PhDr. Karel Rýdl, CSc. Praha
25.11326doc. PaedDr. Jan Slavík, CSc. Praha
26.15240doc. PhDr. Irena Smetáčková, Ph.D. Praha
27.96228doc. PhDr. Vladimír Spousta Brno
28.14200prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc. České Budějovice
29.02026doc. PhDr. Jiří Škoda, Ph. D. Praha
30.96237Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. Brno
31.97312doc. PaedDr. Petr Urbánek, Ph.D. Liberec
32.15245Dr B.A., M.A., Christine Winter, PGCE, Ph.D Svět
33.15241RNDr. Mgr. Vojtěch Žák, Ph.D. Praha