Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96010
Jméno, příjmení, tituly prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
   
Pobočka Hradec Králové
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS