Česká pedagogická společnost

Seznam členů - čestní členové

 

 IDjméno, příjmení, tituly
1.14193doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc.
2.96072PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D.
3.96104doc. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc.
4.12088prof. PhDr. Peter Gavora, CSc.
5.20036prof. PhDr. Zdeněk Helus, DrSc.
6.96075doc. Dr. Drahomíra Holoušová, CSc.
7.97338doc. dr. Radomír Choděra, CSc.
8.96077prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc.
9.98130doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
10.14394PhDr. Jana Kohnová, Ph.D.
11.96010prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc.
12.96046doc. PhDr. Vladimír Krejčí, CSc.
13.09185PhDr. Jana Kropáčková, Ph.D.
14.13318PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
15.96203prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc.
16.96047doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc.
17.19039prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.
18.96209prof. PhDr. Josef Maňák, CSc.
19.12089prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
20.96138prof. PhDr. Hana Mukařovská, CSc.
21.99005doc. PhDr. Jiří Němec, Ph.D.
22.13311doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc.
23.18159PhDr. Jiřina Pávková
24.96299prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
25.13309prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc.
26.96215prof. PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D.
27.10177prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc.
28.96228doc. PhDr. Vladimír Spousta
29.96282doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc.
30.14200prof. PaedDr. Iva Stuchlíková, CSc.
31.96237prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc.
32.11221doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc.
33.14189doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc.
34.96243doc. PhDr. Zdenka Veselá, CSc.
35.96165doc. PaedDr. Chrudoš Vorlíček, CSc.
36.11356prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
37.18033prof. PaedDr. Radka Wildová, CSc.