Česká pedagogická společnost

Seznam členů - čestní členové

V seznamu jsou uvedeni členové, kteří mají zaplaceno minimálně za rok 2015, případně jsou členy ČPdS od roku 2015. Čestní členové a členové redakční rady nemají povinnost platit členský příspěvek. V případě nejasností pište na sekretar@cpds.cz

 

 IDjméno, příjmení, titulypobočka
1.14193doc. PhDr. Zlatica Bakošová, CSc. Zlín
2.96072PhDr. Antonín Bůžek, Ph.D. Zlín
3.96104doc. PhDr. Dagmar Čapková, DrSc. Praha
4.12088prof. PhDr. Peter Gavora, CSc. Zlín
5.96075doc. Dr. Drahomíra Holoušová, CSc. Olomouc
6.97338doc. dr. Radomír Choděra, CSc. Praha
7.96077prof. PhDr. Miroslav Chráska, CSc. Olomouc
8.96010prof. PhDr. Blahoslav Kraus, CSc. Hradec Králové
9.96046doc. PhDr. Vladimír Krejčí, CSc. Ostrava
10.13318PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc. Praha
11.96203prof. PhDr. Stanislava Kučerová, CSc. Brno
12.96047doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc. Ostrava
13.96209prof. PhDr. Josef Maňák, CSc. Brno
14.12089prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc. Hradec Králové
15.96138prof. Dr. Hana Mukařovská, CSc. Praha
16.13311doc. PhDr. Eva Opravilová, CSc. Praha
17.13309prof. PhDr. Jan Průcha, DrSc. Praha
18.10177prof. PhDr. Vladimír Smékal, CSc. Brno
19.96228doc. PhDr. Vladimír Spousta Brno
20.96282doc. PhDr. Stanislav Střelec, CSc. Brno
21.96237Prof. PhDr. Vlastimil Švec, CSc. Brno
22.11221doc. PhDr. Jana Uhlířová, CSc. Praha
23.14189doc. PhDr. Růžena Váňová, CSc. Praha
24.96243doc. PhDr. Zdenka Veselá, CSc. Brno
25.96165doc. Dr. Chrudoš Vorlíček, CSc. Praha
26.11356prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc. Praha