Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 12089
Jméno, příjmení, tituly prof. PhDr. Jiří Mareš, CSc.
   
Pobočka Hradec Králové
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS