Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96138
Jméno, příjmení, tituly prof. PhDr. Hana Mukařovská, CSc.
   
Pobočka Praha
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS