Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 95347
Jméno, příjmení, tituly PaedDr. Marta Holasová, Ph.D.
   
Pobočka Brno
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS
člen redakční rady ČPdS