Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 13318
Jméno, příjmení, tituly PhDr. Zdeněk Křivánek, CSc.
   
Pobočka Praha
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS