Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96215
Jméno, příjmení, tituly prof. PhDr. Milada Rabušicová, Ph.D.
   
Pobočka Brno
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS