Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 11356
Jméno, příjmení, tituly prof. PhDr. Eliška Walterová, CSc.
   
Pobočka Praha
Sekce Sekce srovnávací pedagogiky
   
čestný člen ČPdS