Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96047
Jméno, příjmení, tituly doc. PhDr. Milena Kurelová, CSc.
   
Pobočka Ostrava
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS