Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 18159
Jméno, příjmení, tituly PhDr. Jiřina Pávková
   
Pobočka Praha
Sekce Sekce pedagogiky volného času
   
čestný člen ČPdS