Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 98130
Jméno, příjmení, tituly doc. PhDr. Dana Knotová, Ph.D.
   
Pobočka Brno
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS