Česká pedagogická společnost

Člen společnosti - detail

 

ID 96299
Jméno, příjmení, tituly prof. PhDr. Milan Pol, CSc.
   
Pobočka Brno
Sekce bez výběru sekce
   
čestný člen ČPdS